Nieuws

GOED NIEUWS van de Groeifabriek

GOED NIEUWS van de Groeifabriek

> De Groeifabriek is opgenomen in de databank Effectieve Interventies!https://www.nji.nl/interventies/de-groeifabriek

> De Groeifabriek heeft een positief effect op het versterken van het doorzettingsvermogen en verminderen van gedragsproblemen bij jongeren die de interventie gevolgd hebben! Drie en zes maanden na de laatste sessie zijn er ook effecten te zien op groeimindset. Lees het artikel op

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jar.12941  

 

> In ons studyprotocol wordt uitleg gegeven over de opzet van het onderzoek naar de effectiviteit van De Groeifabriek: https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-018-1939

> In dit artikel bekeken we de mindset van jongeren met een licht verstandelijke beperking en de relatie van mindset en gedragsproblematiek bij deze doelgroep: https://pure.uva.nl/ws/files/47385025/Mindset_and_perseverance_of_adolescents_with_intellectual.pdf 

> In een Nederlandse publicatie werd de inhoud van De Groeifabriek al eens toegelicht en de tevredenheid van jongeren uit het cluster 4 onderwijs (deelnemers aan de pilotstudie) over de interventie beschreven: https://www.kenniscentrumlvb.nl/wp-content/uploads/2018/12/LVB_OenP_Najaar_2017.pdf