Onderzoek

Omdat we graag willen weten of en voor wie De Groeifabriek werkt, wordt de interventie eerst onderzocht.

 

Pilotstudie

In september 2014 vond een pilot Randomized Control Trial (RCT) plaats bij 59 leerlingen die onderwijs volgen op een VSO school voor jongeren (12-18 jaar) met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. Naar aanleiding van deze pilotstudie zijn noodzakelijke aanpassingen gedaan om de interventie te optimaliseren en gebruiksklaar te maken voor de grotere effectstudie.

 

Effectstudie

In het najaar van 2015 is gestart met een Randomized Control Trial (RCT) bij ruim 120 jongeren. Deelnemers zijn zowel cliënten van Pluryn als leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs met een licht verstandelijke beperking en bijkomende lichamelijke- en/of psychiatrische problematiek.
De deelnemers die werden ingedeeld in de interventiegroep volgden gedurende zes weken iedere week één sessie van ‘De Groeifabriek’. De jongeren in de controlegroep volgden het reguliere onderwijs- of zorgprogramma.

Gedurende de periode van dataverzameling werden op vier momenten vragenlijsten afgenomen: voormeting, nameting, follow-up 1 (na 3 maanden) en follow-up 2 (na 6 maanden). Deze vragenlijsten meten de effectiviteit van De Groeifabriek op de concepten: geloof in verandering, empowerment, internaliserende- en externaliserende problemen, zelfwaardering, (behandel)motivatie en therapeutische relatie. Ook aan de persoonlijk begeleider van de leefgroep of mentor van school werd op 3 momenten gevraagd vragenlijsten over de jongere in te vullen. Daarnaast werden er bij de laatste follow-up meting twee experimentele taken afgenomen, welke de mate van uitdaging zoeken en de impact van sociale uitsluiting meten.

Door de resultaten van de vragenlijsten en experimentele taken op de verschillende meetmomenten te vergelijken voor de twee groepen, kan er gekeken worden of en voor wie De Groeifabriek werkt.

 

In oktober 2017 is de dataverzameling afgerond. De resultaten worden in 2018 verwacht.